Semalt giải thích cách trích xuất dữ liệu cần thiết từ trang web HTML

Một lượng lớn thông tin được trình bày trong mạng được coi là "không có cấu trúc" vì nó không được tổ chức đúng cách. Các trang web HTML khác nhau theo cách chúng chứa các tài liệu có tổ chức và văn bản được trình bày trong các tài liệu được cấu trúc trong mã HTML cơ bản.

Có ba phương pháp trích xuất dữ liệu chính từ các trang web HTML:

  • Lưu văn bản chứa trên một trang web vào máy tính của bạn;
  • Viết mã để trích xuất dữ liệu;
  • Sử dụng các công cụ khai thác đặc biệt;

1. Cách trích xuất HTML từ trang web mà không cần mã hóa

Bạn có thể cạo nội dung trang web bằng các bước được mô tả bên dưới:

Chỉ trích xuất văn bản

Sau khi mở trang web chứa văn bản bạn muốn, nhấp chuột phải và chọn tùy chọn "Lưu trang dưới dạng" hoặc "Lưu dưới dạng". Nhập tên cho tệp trong trường "Tên tệp" và từ menu thả xuống "Lưu dưới dạng", chọn "Trang web, chỉ HTML." Nhấp vào nút "Lưu" và đợi vài giây.

Tất cả văn bản trên trang đó được trích xuất và lưu dưới dạng tệp HTML. Các tùy chọn định dạng trang gốc vẫn còn nguyên và bạn có thể chỉnh sửa nội dung trong các trình soạn thảo văn bản như Notepad.

Trích xuất toàn bộ trang web

Chọn tùy chọn "Lưu dưới dạng" hoặc "Lưu trang dưới dạng" trong menu "Tệp". Sau đó, nhấp vào "Trang web, Hoàn thành" từ menu thả xuống "Lưu dưới dạng". Sau khi nhấp vào "Lưu", văn bản và hình ảnh sẽ được trích xuất từ trang và được lưu ở bất cứ đâu bạn muốn. Văn bản được đặt trong tệp HTML trong khi hình ảnh được lưu trữ trong một thư mục.

2. Trích xuất HTML từ một trang web bằng mã hóa

Bạn có thể làm việc trực tiếp với các tệp HTML bằng các công cụ đặc biệt. Ngoài ra, bạn có thể tạo mã để xóa tất cả các thẻ HTML và giữ lại văn bản có trong tệp HTML bằng XPath hoặc biểu thức chính quy. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất cho tác vụ này bao gồm Python, Java, JS, Go, PHP và NodeJs.

3. Sử dụng các công cụ trích xuất dữ liệu web

Nếu bạn chỉ muốn trích xuất các tệp HTML từ một trang web mà không cần viết một dòng mã hoặc tránh sự tra tấn của phương pháp sao chép và dán, hãy sử dụng các công cụ quét web . Trên thực tế, có rất nhiều công cụ hữu ích có thể thu thập thông tin cần thiết từ một trang web và sau đó chuyển đổi nó thành định dạng có cấu trúc. Chỉ cần thử một vài công cụ cạo , và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy công cụ phù hợp nhất cho nhu cầu tháo dỡ của mình.

send email